A Laugh on Tuesday: Mr Bean

Mr Bean 1

Mr Bean 2

Mr Bean 3

Mr Bean 4

Mr Bean

Mr Bean 5

Mr Bean 6

Mr Bean 7

Mr Bean 9

Mr Bean 10

Mr Bean 11

Mr Bean 12

Mr Bean 13

Mr Bean 14

Mr Bean 15

Mr Bean 19

Mr Bean 16

Mr Bean 17

Mr Bean 20

Mr Bean 21

Mr Bean 22

Mr Bean 23

Mr Bean 24

Posted by Michael ‘Charlie’ McGee

A Laugh on Tuesday: Charlie Chaplin

Welcome to ‘A Laugh on Tuesday’. Today I’m looking at some Charlie Chaplin memes, but first of all what about something more serious:

Charlie Chaplin 15

Charlie Chaplin 14

Charlie Chaplin 13

Charlie Chaplin 12

Charlie Chaplin 6

Charlie Chaplin 1

Charlie Chaplin 2

Charlie Chaplin 3

Charlie Chaplin 4

Charlie Chaplin 9

Charlie Chaplin 8

Charlie Chaplin 5

Charlie Chaplin 7

Charlie Chaplin 10

Charlie Chaplin 11

Posted by Michael ‘Charlie’ McGee